ecotora | Terzi usulü sürdürülebilirlik çözümleri

Su Havza Yönetimi

Havza yönetimi, bir havzadaki su ve diğer doğal kaynakların kalitesini bu arazi ve su kaynaklarının…

Gri ve Siyah Su Yönetimi

Ecotora olarak, müşterilerimize, geri dönüştürülmesi amaçlanan gri ve siyah suyun, yeniden kullanım için yönlendirilebileceği tek…

EPD Çevresel Ürün Beyanı

Çevresel Ürün Beyanı (EPD), bir ürünün potansiyel çevre ve insan sağlığı etkisi hakkında bilgi veren…

Tehlikeli Atıkların Yönetimi

ecotora | sürdürülebilirlik raporu, gri, toprak temizleme, yeraltı suyu iyileştirmeEcotora tehlikeli atıkların ve özel / kirlenmiş sahaların rehabilitasyonu sırasında oluşan atıkların yönetilmesi, transferi ve…

Net Sıfır Atık

ecotora | sürdürülebilirlik raporu, gri, toprak temizleme, yeraltı suyu iyileştirmeSıfır atık, ürünlerin, ambalajların ve malzemelerin çevreye veya insan sağlığını tehdit edecek şekilde alıcı ortamlara…