ecotora | Terzi usulü sürdürülebilirlik çözümleri

Çevresel ürün beyanı deklerasyonu

EPD Ürün Çevresel Beyanı

Nedir?

Ürün Çevresel Beyanı (EPD), bir ürünün potansiyel çevre ve insan sağlığı etkisi hakkında bilgi veren standartlaştırılmış bir belgedir.

EPD, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) hesaplamaları temelinde üretilir ve ürün ve hizmetlerin karşılaştırılması için nicel bir temel sağlar. EPD, yaşam döngüsü perspektifinden ürünlerin çevresel etkileri hakkında şeffaf, karşılaştırılabilir bilgiler sağlayan bağımsız olarak doğrulanmış bir belge olarak karşımıza çıkar.

Rehber ve Kılavuz

Bir EPD’nin temeli, Uluslararası Standardizasyon Örgütü ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS EN ISO14025 normudur. Bu belgede, EPD’ler Tip III çevresel beyanlar olarak adlandırılır.

Neden EPD

Malzeme üreticileri, ürünlerinin sürdürülebilirlik bilgilerini göstermek ve iletmek için EPD’leri kullanır. EPD’ler ise bir projenin döngüsel ekonomiye nasıl katkıda bulunduğunu ölçebilir, böylelikle çevresel ve ekonomik olarak ölçülen etkiler minimize edilerek, döngüselliği iyileştirme fırsatlarına çevirmenize olanak sağlar.

EPD, ürün ve ürünün potansiyel çevresel etkileri ve faydaları hakkında bilgiler içerir:

  • Teknik bilgiler: İlgili ürün verileri ve bilgileri
  • LCA bilgileri: Çevresel etkiler, örneğin Küresel Isınma Potansiyeli, Kümülatif Enerji Talebi, ayrıca LCA sürecinin bir açıklaması (veriler, yöntemler, varsayımlar)
  • Diğer ilgili çevresel bilgiler (örn. VOC’ler, tehlikeli maddeler, vb.)
  • İnceleme ve doğrulama bilgileri: LCA danışmanı ve EPD program operatörü ve harici 3. taraf EPD doğrulayıcısı hakkında bilgileri raporlar.

Sonucunda elde edilen rapor, üçüncü taraf doğrulayıcı kuruluş tarafından onaylanır.

ecotora Yaklaşımımız

ecotora, ürün ve hizmetleriniz için EPD Belgelendirme sürecini yönetir.

EPD süreci:

  • İşleme alınacak faaliyet ve ürün grupları belirlenir,
  • LCA çalışması, kapsamında ürünün yaşam döngüsü boyunca hammadde, enerji tüketimi, transferi, atık oluşumu ile ilgili veriler toplanır,
  • Süreç TS EN ISO 14044’e göre yürütülür,
  • SimaPro yazılımı ve Ecoinvent veritabanı kullanılarak modellenen veriler PCR (Product Category Rules) temel alınarak raporlanır,
  • Bağımsız, tanınmış bir doğrulayıcı kuruluş, LCA raporunu ve EPD’yi, PCR ve doğrulama protokolüne göre gözden geçirir,
  • EPD kurumu tarafından doğrulanan rapor ve belgeler kamuya açık bir şekilde yayımlanabilir.

Kazanım

İhracat Kolaylığı: Paris İklim Anlaşması kapsamında gereklilik haline gelen referans belge ihtiyacınızı karşılar ve ihracat avantajları sağlar.

Marka Değeri: Ürünlerin çevresel performansı açısından şeffaf ve net bilgiler, bağımsız ve kapsamlı detaylar sağladığından marka değerinizi yukarıya taşır.

Güvenilirlik ve Şeffaflık: Uluslararası standartlara dayanması ve üçüncü taraflarca doğrulanması sebebiyle güvenilirlik sağlar.

Rekabet Avantajı: Yeni normlara uyumlu ve güçlü pozisyonlanabilmek için çevresel performansınızı ölçülebilir hale getirerek sektörde rekabet avantajı yaratır.e