ecotora | Terzi usulü sürdürülebilirlik çözümleri

Sürdürülebilirlik Bir Yaşam Biçimidir

Uzun yıllardır insanlığın gündeminde olan ancak yaşadığımız zaman diliminde karşımıza çıkan çevresel, sosyal ve ekonomik krizler ile gündemimize gelen bir kelime: sürdürülebilirlik. Basit bir dille, sürdürülebilirlik günümüzün ihtiyaçlarını, gelecek nesillere bırakacağımız kaynakları heba etmeden, onların haklarını yemeden karşılamaya dayalı bir yaşam biçimidir.

TORA, 2022 yılı itibari ile birçok açıdan benimsediği sürdürülebilirlik kavramını profesyonel bir hizmet olarak, Çevre Departmanı’nın hizmetleri ile birlikte EKOTORA markası altında müşterilerine sunma kararı aldı. Bu yeni süreç ile ilgili detayları, süreçlerin başında yer alan Serkan İktü’nün kaleminden okuyacağız.

TORA Çevresel Hizmetler Departmanı olarak, kirlenmiş sahaların tespiti ve iyileştirilmesi, atık yönetimi, sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda ekipman tasarlama, üretme ve tedarik etme konularında yıllardır hizmet vermekteyiz. Hem hizmet hem de imalat ve satış iş süreçlerinde departman iç gelişimini sağlamak ve yapılan işin kalitesini arttırmak adına net sıfır ve sürdürülebilirlik kavramını göz önünde bulundurmaya çalıştık.

Sürdürülebilir saha iyileştirme çalışmalarında şeffaflık

Sürdürülebilirlik kavramını süreçlere adapte ettiğimiz ilk işimiz İstanbul İl sınırları içerisinde bulunan bir tesiste, bir yıldan uzun süren toprak ve yeraltı suyu iyileştirme çalışması idi. Bu kapsamda ISO 18504 Toprak kalitesi, Sürdürülebilir iyileştirme standardı üzerinde çalışmalar yürüterek saha çalışmalarında ilgili standart gereksinimlerini uyguladık. Bu standartta, saha çalışmaları sırasında iyileştirme sistemi ve işleyişinden kaynaklanacak sosyal etkiler, çevresel ayak izi ve yaşam döngüsü analizindeki sıcak noktalar (hot spot) belirlenir. Belirlenen sıcak noktalara göre projenin sosyal etkileri ve çevresel ayak izi değerlerinin asgari düzeyde olması sağlanır.

Bizler de standart doğrultusunda yaptığımız çalışmalar sonucunda, sahada kullandığımız iyileştirme yöntemlerinden, ekipmanların tekrar kullanılmasına, ulaşımda kullandığımız araçların rotasından sahadan çıkan atıkların en düşük çevresel etki ile bertarafına kadar bir çok konuda titiz bir çalışma gerçekleştirdik. Çalışmamız ile ilgili ISO 18504 Değerlendirme Raporunu da mevzuat gerekliliği olan raporlar ile birlikte İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ne 2020 yılında sunduk.

Yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA), hizmet veya ürünlerin yaşam döngüleri boyunca potansiyel çevresel etkilerini analiz eder.

Sektör ihtiyaçlarının belirlenmesi ile TORA, kendi ürün ve hizmetleri başta olmak üzere iş ortaklarını üretirken kazanç elde etmenin en akılcı yolu olan LCA ile tanıştırmayı hedefliyor. Yeşil sertifikasyon sistemlerinin aksine LCA, üreticilerin proseslerinde bulunan sıcak noktaları (hot spot) doğrudan ortaya koyduğundan üreticiler hangi aşamada nasıl önlem almaları gerektiğini erken tanı ile keşfedebiliyor. Böylece hem doğa hem de işletmeci kazanıyor.

Yaşam döngüsü değerlendirmesi ile ürünlerin Çevresel Ürün Beyanında işler kolaylaşıyor.

ECOTORA markası altında sunmaya başladığımız hizmetlerden biri de Çevresel Ürün Beyanı hazırlanmasıdır. Çevresel Ürün Beyanları (EPD), ISO 14025’e göre tanımlanan, bir ürünün veya servisin yaşam döngüsü boyunca farklı çevresel parametreler ile ilgili performansının beyanıdır. EPD belgeleri, ürünün çevre performansını ISO 14040 standardı çerçevesinde belirtilmiş parametreler bazında (ham madde, enerji kullanımı vs.) önceden belirlenmiş kategorilere göre nicel olarak değerlendirir ve beyan eder.

Çevresel Ürün Beyanları (EPD), ürünlerin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) çalışmaları sayesinde ortaya çıkarılmış çevresel verilerini ve bununla bağlantılı olan diğer bilgileri ortaya koyan bir belge olduğundan LCA çevresel ürün beyanları için önemli bir yer tutmaktadır.

Çevre Etiketli Ürünler ile üreticiler ihracatta avantaj elde ediliyor.

Bilindiği üzere Türkiye, 2020 yılında eko-etiketli ürünleri/hizmetleri destekleme, geliştirme ve teşvik etme amacıyla kurulan ve uluslararası bir platform olan Küresel Eko Etiket Ağı’nın üyesi oldu. Böylelikle Türk sanayiciler, çevre etiketine sahip ürünlerini uluslararası pazarda tanıtabilecek ve ihracatta avantaj sahibi oldular.

Sürdürülebilirlik özünde minimum sarfiyat, maksimumum verimi hedefler.

Net Sıfır anlayışını benimseyen hizmetlerimiz ile su, atık ve enerji konularında iş ortaklarımıza minimum sarfiyat, maksimum verim ile yüksek memnuniyet seviyesinde bir ekonomi yaratabilecekleri modeller sunuyoruz.

Geçtiğimiz yıl Dünya Limit Aşım Günü 29 Temmuz olarak belirlenmişti. Bu demek oluyor ki insanoğlu yılın kalan 5 ayında bir sonraki yılın kaynaklarını tüketmek durumunda kaldı. Gezegenimiz tüm bu kirlilik yüküne rağmen tüm çabasıyla bizlere yeni kaynaklar sağlamaya çalışıyor. Bizde EKOTORA olarak doğaya bir omuz verdik.

“Sürdürülebilirlik bir yaşam biçimidir.” sloganıyla çıktığımız bu yolda hedefimiz; iş ortaklarımızın kaynaklarını verimli kullandığı, doğayla barışık, yatırımlarını ve teknolojik gelişimlerini doğru yönlendirdiği, insani ihtiyaçları karşılayabilme potansiyelini hem bugün hem de gelecekte koruyacak dengeyi sağlayabilecek altyapıyı oluşturmalarını sağlamaktır.

Ezgi Çilesiz
Tüm yazıları

Benzer Blog Yazıları

No posts found!