ecotora | Terzi usulü sürdürülebilirlik çözümleri

Gri & Siyah Su Yönetimi

Nedir?

Gri su: banyo ve mutfak lavabolarından, duşlardan, küvetlerden ve çamaşır makinelerinden gelen  daha az patojen içeren sudur.

Kentsel su sistemlerinde gri suyun yeniden kullanımı uygulaması, hem temiz su talebini azaltarak su temin alt sistemi için hem de taşınması ve arıtılması gereken atık su miktarını azaltarak atık su alt sistemleri için önemli faydalar sağlar. Arıtılmış gri su, tuvalet sifonu veya bahçe sulama gibi birçok kullanıma olanak sağlamaktadır.

Siyah (kanalizasyon) su: Tuvaletten gelen su doğrudan kanalizasyona deşarj edilecek olan su olarak tanımlanır.

ecotora Yaklaşımı

Gri ve Siyah suyun birleşik olduğu sistemler için;

Türkiye’deki mevcut tesisatlarda gri su ve siyah su birbirinde ayrı yönetilmediğinden arıtılacak, bahçe sulama ve tuvalet rezervuarlarında kullanılacak atık su ilgili standartlara uygun şekilde arıtılarak geri kazanılmaktadır.

Gri su ve siyah suyun beraber geldiği sistemlerde mutlaka biyolojik arıtım ve ileri dezenfeksiyon sistemleri kullanarak su geri kazanılmalıdır.

ecotora olarak, müşterilerimize, geri dönüştürülmesi amaçlanan gri ve siyah suyun, yeniden kullanım için yönlendirilebileceği tek bir boru hattına ve sonrasında distribütörü olduğumuz EN 12566 standardına uygun imal edilmiş Kingspan Klargester BioDisc‘e yönlendirilen bir sistem sunmaktayız.

Hat yardımıyla BioDisc’e bağlanan suda;

  • Katı maddeler çöktürülür,
  • Hafif askıda maddelerin tutularak sudan ayrılması sağlanır,
  • Sudaki biyolojik içeriğin aerobik mikroorganizmalarla arıtılması sağlanır,
  • Çıkış suyunda ileri dezenfeksiyon sağlamak amacıyla klorlama veya UV ile dezenfeksiyon ile arıtım işlemi gerçekleştirilir.

Gri suyun, siyah sudan ayrı yönetildiği sistemler için;

Türkiye’de bu tip altyapı projelerine sıkça rastlamıyoruz. Ancak yeni nesil yeşil bina sertifikasyonu vb. sistemlerin kurulum ve yönetimi aşamasında gri suyun, yağmur suyunun ve siyah suyun ayrı yönetilmesi söz konusu olabilir.

Bu tip durumlarda konusunda uzman ekibimizle birlikte projelendirme, kurulum ve bakım alanlarında müşterilerimize destek oluyoruz.

Kurulan sistemlerde aşağıdakiler göz önünde bulundurulur;

Kazanım

  • Projeye özgü tasarlanan yağmur suyu hasadı sistemleri şebeke suyuna olan ihtiyacınızı minimuma indirir.
  • Gri suyun tekrar kullanımı ile faturalarda mali kazanç elde edilir.
  • Çevreye duyarlı sistemler kullanıldığından marka değeri artar.ececotor