ecotora | Terzi usulü sürdürülebilirlik çözümleri

ecotora Raporlama Hizmetleri - Sürdürülebilirlik, Kirlenmiş Saha Yönetimi

ESIA | Çevre ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporu

ecotora, çok çeşitli ESIA’ler için kapsamlı proje yönetimi deneyimine sahiptir. Projeye ve müşterinin ihtiyaçlarına bağlı olarak, kavramsal proje tasarımından çevre iznine ve ardından proje yaşam döngüsü boyunca izleme veya teknik yardıma kadar eksiksiz bir hizmet paketi sunar.

Bir ESIA, önerilen bir projenin potansiyel çevresel ve sosyal etkilerini tahmin eder ve değerlendirir, alternatifleri değerlendirir ve uygun etki azaltma önlemlerini belirler. Bir projenin potansiyel olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi için sistematik bir sürecin yürürlükte olduğunu tüm paydaşlara gösterir. Ecotora, multidisipliner, her büyüklükteki ESIA’ları koordine eder ve hazırlar. 

Bu çalışma, projeye  yatırım yapan kuruluşlar için oldukça önemlidir. Süreçlerden herhangi birinde meydana gelebilecek bir uygunsuzluk, kredi veren/yatırımcı kuruluşlar için itibar riski, garanti riski ve/veya kredinin geri ödenmesini engelleyebilecek finansal risklere neden olabilir. Bu sebeple, çalışmalar esnasında Ülke düzeyindeki mevzuat, yönergeler ve politikalara ek olarak sıklıkla Dünya Bankası, IFC, EBRD ve EP gibi uluslararası finansman kuruluşları (IFI’lar) tarafından benimsenen çerçeve düzenlemeler referans alınır.

ESIA çalışmamız yinelemelidir ve proje tasarımını optimize etmek ve projenin uygulanabilirliğini korurken etkilerini azaltmak için mühendislik ekibiyle yakın bir şekilde çalışır.

Çeşitli disiplinlerden gelen girdileri yönetme ve koordine etme konusundaki deneyimimizle, müşteri gereksinimlerini karşılayan tehlikeli atık yönetimi, arazi ıslahı, sürdürülebilir tesis yönetimi gibi ESIA ile genişletilmiş mühendislik çalışmaları sağlamak için iyi bir iş ortağıyız.

Bir sorunuz mu var?

İletişim formumuzu kullanarak bizimle temasa geçin, Uzmanlarımız en kısa sürede sizlerle temasa geçsin.