ecotora | Terzi usulü sürdürülebilirlik çözümleri

Süreç Optimizasyonu

Süreç Optimizasyonu vs. Sürdürülebilirlik, Döngüsel Ekonomi, Kalkınma Amaçlarıntegre bir veri yönetişimi stratejisiyle desteklenen görselleştirmeler, tahmine dayalı/önleyici modeller, veri iyileştirme, akıllı otomasyonlar yoluyla…

ESG Destek Yazılımı

Dijitallesme - AgilityESG Destek Yazılımı Kuruluşların sürdürülebilirlik girişimlerini yönetme ve iletme şeklini yeniden tanımlamaya hazır yenilikçi Çevresel,…

Telemetri

Süreç Optimizasyonu vs. Sürdürülebilirlik, Döngüsel Ekonomi, Kalkınma AmaçlarıTelemetri, uzaktan ölçüm ve veri iletimi sürecidir. Bir nesnenin veya bir sistemin uzaktan izlenmesi ve…