ecotora | Terzi usulü sürdürülebilirlik çözümleri

ecotora Proje Yönetim Hizmetleri - Sürdürülebilirlik, Döngüsel ekonomi, kirlenmiş saha yönetimi

Kirlenmiş Saha Yönetimi

Toprak ve Yeraltı Suyu Kirliliğinin İyileştirilmesi Projeleri

ecotora, kirlenmiş sahaların yönetimi ve iyileştirme/temizleme hizmetleri sağlama konusunda kapsamlı bir geçmişe sahiptir. Her projede sahaya özgü etkenler ve belirsizlikler olabileceğinin farkındalığıyla ecotora olarak projeye özgü en uygulanabilir ve uygun maliyetli sürdürülebilir iyileştirme çözümünü sağlamak için uzman personellerimizle müşterilerimizin yanındayız.

Toprak, yeraltı suyu ve toprak gazı kirliliğini tanımlama ve sorunlarınızı çözme konusunda deneyime sahibiz. İnsani ve ekolojik riskleri açıkça tanımlayan özel değerlendirme raporları ve ayrıntılı saha incelemeleri sağlıyor ve sahanızın ve paydaşlarınızın gereksinimlerini karşılayan iyileştirme çözümleri sunuyoruz.

İyileştirme çözümlerinin maliyeti konusunda müşterilerimiz ile iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Amacımız minimum maliyet ile optimum verimi elde ederek kirlenmiş sahanın sürdürülebilir bir şekilde rehabilitasyonun sağlanmasıdır.

Saha değerlendirme çalışmalarını takiben temizleme kararı alınan sahalarda; temizleme faaliyet planlama ve değerlendirme çalışmaları başlatılmaktadır.

Bu kapsamda; 

ü Sahadaki kirlilik yükünün ve boyutlarının belirlenmesi,
ü Sahanın jeolojik ve hidrojeolojik yapısının ortaya konması,
ü
Sahaya uygun iyileştirme yöntemlerinin (en az 3) ortaya konması ve açıklanması,
ü
Temizleme faaliyeti genel hedef ve kıstaslarının belirlenmesi,
ü
Maliyet öngörü dosyası ile müşterinin önceden bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

Temizleme Faaliyeti belirlenen kirlenmiş sahalarda süreç aşağıdaki şekilde ilerletilmektedir;

ü Temizleme çalışmalarına İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü (ÇŞİDM) ve bağlı bulunulan idari kurumların bilgisi dahilinde başlamak,
ü İnşaat çalışmalarının başlatılması ve ekipman kurulumu,
ü ecotora Sahaya tesis edilen izleme ekipmanları ve uzaktan izleme sistemi ile sürekli veri toplama ve verilerin analiz edilmesi ile saha ziyaretlerinin ve bu kapsamda oluşacak çevresel ve ekonomik etkilerin en aza indirilmesi,
ü Gerekli olması durumunda ecotora ekibi tarafından saha ziyareti yaparak örnekleme, anlık ölçüm ve kontrollerin yapılması,
ü İl Müdürlükleri Başkanlığında toplanan Kirlenmiş Sahalar İzleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenen aralıklarla sahadan numune alınması ve analiz sonuçlarının değerlendirilmesi,

Süreç içerisinde Saha Temizleme Faaliyet Uygulama ve İzleme Raporu olmak üzere tüm rapor ve yazışmalar yapılmakta ve Kirlenmiş Sahalar İzleme ve Değerlendirme Komisyonu süreçleri takip edilmektedir.

Bir sorunuz mu var?

İletişim formumuzu kullanarak bizimle temasa geçin, Uzmanlarımız en kısa sürede sizlerle temasa geçsin.