ecotora | Terzi usulü sürdürülebilirlik çözümleri

ecotora | terzi usulu çözümler

Biz kimiz?

Sürdürülebilirliğe yönelik aktif bir taahhüdün kuruluşların değer mekanizmasının merkezinde yer alması, tüm operasyonel ve yönetişimsel süreçlere entegre edilmesi bekleniyor.

ecotora, tüm hizmetlerinde BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini ön plana koyar ve her anlamda sürdürülebilir, yenilikçi, doğa dostu çözümler sunar. ‘Sürdürülebilirlik bir yaşam tarzıdır.’ mottosuyla iş ortakları için oldukça kapsamlı sürdürülebilirlik hizmetleri ortaya koyar.

ecotora, sürdürülebilirlik ve proses çözümlerinde, Sorumlu Yatırım İlkeleri ile uyumlu olmasına özen gösterir, kuruluşların daha verimli süreçler uygulamasına, riskleri ve paydaş endişelerini ele almasına ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına birincil desteği vermeyi amaçlar.

Misyon

ecotora olarak misyonumuz, kuruluşları sürdürülebilir ve sorumlu uygulamalara ulaşmaları için güçlendirmektir. İşletmeleri daha sürdürülebilir bir geleceğe yönlendirerek olumlu değişim için bir katalizör olmaya çalışıyoruz.

Şeffaflığı, işbirliğini ve paydaş katılımını teşvik ederken her müşterinin benzersiz sürdürülebilirlik zorluklarını ele alan özelleştirilmiş çözümler sunmayı amaçlıyoruz. Nihai olarak misyonumuz, hem işletmeler hem de topluluklar için daha sürdürülebilir ve esnek bir geleceğe geçişi kolaylaştırmaktır.

Hem yerel hem de küresel olarak olumlu bir etki yaratmaya kendimizi adadık. İnovasyonu ve ortaklıkları teşvik ederek, değişime ilham vererek, gelecek nesiller için sürdürülebilir bir gelecek yaratmayı hedefliyoruz. Birlikte, sürdürülebilirliğin sadece bir hedef değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğu bir dünya inşa edelim.

Vizyon

Vizyonumuz, çevre yönetiminin, sosyal eşitliğin ve ekonomik refahın uyumlu bir şekilde bir arada var olduğu bir dünya yaratmaktır.

Sürdürülebilirliğin sadece popüler bir kavram değil, bir kuruluşun operasyonlarının her yönüne entegre edilmesi gereken temel bir ilke olduğuna inanıyoruz.

Bu alandaki uzmanlığımız sayesinde, benzersiz zorlukları ve fırsatları ele alan özel stratejiler geliştirmek için müşterilerimizle dirsek temasında çalışıyoruz. 

Ayrıca proje yönetimi hizmetlerimiz, sürdürülebilirlik girişimlerinin etkin bir şekilde planlanmasını, yürütülmesini ve izlenmesini sağlar. Anlamlı sonuçlar elde etmek için işbirliğini, paydaş katılımını ve ölçülebilir sonuçları vurguluyoruz.