ecotora | Terzi usulü sürdürülebilirlik çözümleri

ecotora Raporlama Hizmetleri - Sürdürülebilirlik, Kirlenmiş Saha Yönetimi

ESDD | Çevre ve Sosyal Durum Değerlendirme Raporu

ecotora olarak yasal uyumu sağlamak ve yatırımcı gerekliliklerini karşılamak için çevresel ve sosyal durum değerlendirme çalışmalarını yürütüyoruz. Sadece tesis içindeki etkilere ve risklere odaklanmakla kalmıyor, gerekirse kapsamı doğal kaynakların güvenliğini ele alacak ve tedarik zincirlerindeki tehlike işaretlerini değerlendirecek şekilde genişletiyoruz. 

ESDD’ler tipik olarak toplumsal cinsiyet hususları dahil olmak üzere çevresel, sosyal, sağlık, güvenlik ve çalışma refahı ile ilgili yönleri içerir. ESDD’ler için kullanılan referans çerçeveler, ulusal ve yerel düzenlemelerin yanı sıra IFC performans standartlarını, Dünya Bankası Genel ve Sektöre özgü ÇSG Yönergelerini ve diğer sektörel en iyi uygulamaları içerir.

Çevresel ve Sosyal Durum Değerlendirmesi, mülkleri potansiyel çevresel kirlenme ve sorumluluk açısından değerlendirmek için özel bir bilgi birikimine ihtiyaç duyar. Ekibimiz sürekli olarak multidisipliner, kapsamlı, maliyete duyarlı tesis değerlendirmeleri/araştırmaları, uyumluluk incelemeleri, risk ölçümü ve gerektiğinde yönetim hizmetleri sunar.

Bir sorunuz mu var?

İletişim formumuzu kullanarak bizimle temasa geçin, Uzmanlarımız en kısa sürede sizlerle temasa geçsin.