ecotora | Terzi usulü sürdürülebilirlik çözümleri

ecotora Raporlama Hizmetleri - Sürdürülebilirlik, Kirlenmiş Saha Yönetimi

Sürdürülebilirlik (ESG) Raporu Hazırlanması

ecotora, müşterilerinin uluslararası iş ağında beklentilerini sorunsuz karşılamaları için Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarını paydaşlarına açmaları konusunda işletmeler ile işbirliği içinde çalışmaktadır. Amacımız sürdürülebilirlik teriminin bir firma için kültür haline gelmesini sağlamaktır. Dolayısıyla iş ortaklarımızın Sürdürülebilirlik/ESG Raporlarını hazırlarken aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma amaçlarının her maddesinin daha iyi anlaşılması ve benimsenmesini amaçlıyoruz.

Sürdürülebilirlik raporlaması, kuruluşların operasyonlarını daha sürdürülebilir hale getirmek için hedefler belirlemesine, performansını ölçmesine ve değişimi yönetmesine yardımcı olur. Kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması, bir kuruluşun çevre, toplum ve kendi yönetişimi üzerindeki olumlu veya olumsuz etkilerini şeffaf bir şekilde aktarır.

Müşteriler, yatırımcılar ve tüketiciler, genellikle yıllık raporlar biçiminde, sürdürülebilirlik girişimleri konusunda şeffaflık ve görünürlük talep ediyor. Ancak, dalgalanan paydaş beklentileri, eğilimleri ve dikkat süreleri arasında uygun ve temsili bir rapor geliştirmek her zaman kolay değildir. Tutarlı ve tekrarlanabilir ölçümler sağlamak, ilerlemenizi anlamak, emsallerle kıyaslama yapmak ve paydaşlara inisiyatifler iletmek için ortak çerçeveler uygulamanıza yardımcı oluyoruz.

Bir sorunuz mu var?

İletişim formumuzu kullanarak bizimle temasa geçin, Uzmanlarımız en kısa sürede sizlerle temasa geçsin.