ecotora | Terzi usulü sürdürülebilirlik çözümleri

Net Sıfır Atık

Net Sıfır Atık nedir?

Sıfır atık, ürünlerin, ambalajların ve malzemelerin çevreye veya insan sağlığını tehdit edecek şekilde alıcı ortamlara (toprağa, suya veya havaya) deşarj edilmeksizin sorumlu üretimi, tüketimi, yeniden kullanımı ve geri kazanımı destekleyerek, kaynakların korunmasını sağlamaktır.

Sıfır atık, israfın nedenlerini tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan bir felsefedir.

ecotora Yaklaşımı:

Atıkların Kaynağında Ayrıştırılması:

Etkili bir ayırma ve toplama sistemi, geri dönüştürülebilecek veya ekonomik sisteme geri konabilecek malzemelerin alınmasını sağlar. Bu nedenle geri dönüştürülebilir atıkların geri dönüşümü/kazanımı konusunda 30829 sayılı resmi gazetede yayımlanan 12.07.2019 tarihli Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında müşterilerimizin ihtiyacına uygun Sıfır Atık Sistemleri kuruyoruz.

Bu kapsamda kendi ürünlerimizle (ürün link) hizmet vermenin yanı sıra kurulum ve montaj hizmetlerini de beraberinde sağlıyoruz.

Bilinçlendirme:

30829 sayılı resmi gazetede yayımlanan 12.07.2019 tarihli Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında Sıfır Atık Sistemini kurduğumuz tüm firmalara, tesislerinde oluşabilecek atıklar hakkında detaylı bir eğitim veriyoruz.

Saha keşfi sonucunda belirlenen atık envanterini tesis ile paylaşıyor ve atıkların oluşumundan bertarafına kadar tüm çevresel süreçlerinde destek sağlıyoruz.

Yeniden Kullanımın Teşvik Edilmesi:

İş ortaklarımıza diğer hizmetlerimiz kapsamında geçmişte kullanılan ürünlerin onarılarak kullanılması hususunda önerilerde bulunuyoruz. Böylelikle hem iş ortaklarımızın ilgili proje ile ilgili çevresel ayak izini hem de ECOTORA olarak bizim projelerimizden kaynaklanacak ilave kaynak tüketimi ve atık üretimini minimale indiriyoruz.

Kazanım:

Sıfır atık sistemleri ve yaklaşımları, hem bir ürünün veya malzemenin tüm yaşam döngüsü boyunca emisyonları önleyebilir hem de biyolojik süreçler yoluyla mevcut karbondioksitin tutulmasına fiilen yardımcı olabilir.

Benzer Blog Yazıları

No posts found!