ecotora | Terzi usulü sürdürülebilirlik çözümleri

Yağmur Suyu Hasadı

Nedir?

Yağmur suyu toplama sistemleri, aynı anda sulama, tuvalet sifonu, çamaşır yıkama, oto yıkama, basınçlı yıkama için kullanılabilen veya günlük içme suyu olarak kullanılmak üzere arıtılabilen suyu depolarken, kontrolsüz yağmur suyu akışının kontrolünü sağlar.

Yağmur suyu hasadı, yağmurun akıp gitmesine izin vermek yerine yağmurun toplanması ve depolanmasıdır.

Yağmur suyu çatı, kanopi, gibi yüzeylerden toplanır ve bir tanka, sarnıca, derin çukura veya süzülen bir rezervuara yönlendirilir.

Yağmur suyu toplama hatları, yağmuru bir hazneye toplar, toplanan su tanklara veya daha ayrıntılı arıtma sistemlerine depolanabilir. Sonunda elde edilen su, peyzajı sulamak, tuvaletleri yıkamak, arabaları yıkamak veya çamaşırları yıkamak için kullanılabilir.

ecotora Yaklaşımı

Yağmur suyu, düştüğü yüzeylerden hem çözünen hem de çözünmeyen maddelerle karışır ve atmosferden aşağıya doğru akarken toz ve kirletici maddeleri toplar.

Bu projenin endüstriyel tesislerde uygulanacağı düşünüldüğünde su toplanma alanında toplanacak yağmur suyu içeriğinde sudan hafif sıvılarda bulunacaktır.

Dolayısıyla kurulan sistemlerde aşağıdaki maddeler göz önünde bulundurulur;

Ekibimiz, verimli uzun vadeli su tasarrufu sağlamanızı desteklemek için yağmur suyu sistemlerinin projelendirme ve kurulumunu sağlar. Size zaman ve para kazandırmak ve çevreyi korumanıza yardımcı olmak için üzerinize düşeni yapmanıza yardımcı olur.

Kazanım

  • Projeye özgü tasarlanan yağmur suyu harmanlama sistemleri şebeke suyuna olan ihtiyacınızı minimuma indirir.
  • Yağmur sularının tekrar kullanımı ile faturalarda mali kazanç elde edilir.
  • Kötü senaryo olarak görülen yakın geçmişte su kıtlığı çekecek ülkeler arasında yer alacağımız düşünülürse şimdiden temiz su temini konusunda dışa bağımlılık azalır.