ecotora | Terzi usulü sürdürülebilirlik çözümleri

yeraltı suyu sürdürülebilir kullanımı

Su Kaynak Yönetimi

Nedir?

Su Kaynak Yönetimi, bir tesisin bulunduğu su havzadaki kaynakları ile bu kaynaklara ait kapasite ve kalitenin ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürülebilir olarak yönetilmesini amaçlar. Kontrolsüz biçimde kullanılan su kaynakları, yalnızca bu kaynağı kullanan tekil işletme için değil tüm havza için risk teşkil eder.

ecotora su kaynak yönetim hizmeti kapsamında, meteorolojik olaylar, tesisin su kullanım miktarları, su kaynakları ve kaynaklara ilişkin tüm hidrojeolojik veriler sürekli olarak izlenir ve kayıt altına alınır. Periyodik olarak sahada ve/veya uzaktan yapılan testler ile su kaynaklarının özelliklerinde bir değişim olup olmadığı izlenir. Elde edilen veriler sayısallaştırılarak analiz edilir, analizler sonucunda kullanım limitleri, optimal kullanım miktarları ve alternatif kaynaklar gibi çözüm önerileri ortaya koyulurken, kısa ve uzun vadeli projeksiyonlar elde edilir. Tesisteki kullanım bu projeksiyon sonuçlarına göre organize edildiğinde de kaynakların gelecek nesiller tarafından da kullanılabilmesinin önü açılmış olur.

Akıllı Su İzleme Sistemleri

Hizmet kapsamında kullanılacak seviye, basınç, vb özellikleri izleyecek sensörler ecotora tarafından geçmişte kullanılmış ve güvenilirliği sağlanmış ürünlerden seçilir. Ölçüm noktaları ile ölçüm verilerinin depolanacağı server arasındaki kablolu ve/veya kablosuz haberleşmede TORA tarafından tasarlanan ve üretilen ekipmanlar kullanılır. Elde edilen veriler yine güvenli TORA serverlarında depolanır. Böylelikle tesise ait verilerin güvenliği standartlar doğrultusunda sağlanırken, tesiste gerçekleştirilecek periyodik uzaktan testler esnasında oluşacak riskler de ortadan kaldırılmış olur.

Alternatif Su Kaynakları

Özellikle endüstriyel tesislerde geleneksel su kaynağı olarak yeraltı suyu kullanılmaktadır. Ancak vahşi kullanım dolayısıyla düşen yeraltı su seviyeleri su kıtlığı riskinin en büyük göstergesidir. Bu noktada, yeraltı suyunu optimum düzeyde kullanmak için tek bir kaynak ile sınırlı kalmamak gerektiğini de hatırlamak gerekir. 

Bu noktada öne çıkan alternatifler:

Siyah suyun arıtılması ile elde edilen suyun sulama gibi alanlarda kullanılması,

Gri suyun sifon rezervuarları, bahçe sulama gibi ihtiyaçlar için kullanılması,

Yağmur suyu hasadı ile elde edilen suyun arıtılarak oto yıkama ve proseslerde kullanılması,

Oto yıkama suyunun geri kazanımı ve tekrar kullanımı.