ecotora | Terzi usulü sürdürülebilirlik çözümleri

Su Yönetimi

Sürdürülebilir su kaynakları yönetimiSu yönetimi başlığı altında yürüttüğümüz hizmetlerimiz genel bir bakış açısı sağlayacak olursak; Gri ve/veya siyah…

Dünya İklim Günü

ecotora dünya iklim günüDünya İklim Günü'nün amacı, insanların neden olduğu kirliliğin iklim üzerindeki tehlikeli etkilerini vurgulamak ve bu…

Su Havza Yönetimi

Havza yönetimi, bir havzadaki su ve diğer doğal kaynakların kalitesini bu arazi ve su kaynaklarının…