ecotora | Terzi usulü sürdürülebilirlik çözümleri

Dünya İklim Günü

ecotora dünya iklim günüDünya İklim Günü'nün amacı, insanların neden olduğu kirliliğin iklim üzerindeki tehlikeli etkilerini vurgulamak ve bu…