ecotora | Terzi usulü sürdürülebilirlik çözümleri

Çevre Danışmanlığı Hakkında

Nedir?

ecotora, müşterilerine çevre sorunlarının yönetimine ilişkin konularda uzman değerlendirmesi ve danışmanlık hizmetleri sunar.

18132 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 11.08.1983 tarihli 2872 no’lu ’nun yürürlüğe girmesi itibari ile kurum, kuruluş, tesis veya tüzel kişi fark etmeksizin her birimizin çevreye karşı sorumlulukları doğdu. ecotora olarak önceliğimiz bu sorumluluktan iş ortaklarımızı ivedilikle haberdar etmek ve gereklilikler konusunda destek olmaktır.

Yaklaşımımız

 • Öncelikle klasik bir çevre danışmanlığından farklı olarak müşterilerimizin yerel ve uluslararası çevre mevzuatı gerekliliklerine olan uyumunu düzenli aralıklarla incelemek ve raporlamak,
 • Mevcut mevzuattaki değişiklikler, taslak yönetmelikler ve güncel yayımlanan yönetmeliklerde işletme özel değerlendirmeler yaparak bültenler hazırlamak ve yayınlamak,
 • İşletmede; çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek ve koordine etmek,
 • Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek,
 • Uygunsuzluk tespit edildiğinde işletme sahibine/sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için hususunda önerilerde bulunmak ve çözüm yolları sunmak,
 • İşletme çalışanlarına çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları, sektör özel tatbikatlar (kimyasal dökülmesi vb.) yaparak ve özendirici faaliyetler düzenlemek,
 • İşletmenin faaliyete özgü çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgelerin başvuru süreçlerini yürütmek ve takip etmek,
 • İstenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta; zamanında ve eksiksiz olarak hazırlamak,
 • Tüm süreci mevzuat gereklerine uygun olarak takip edip, gerekli uygulamaları konusunda uzman personellerimizle gerçekleştiriyoruz.

Kazanım

 • Mevzuat takibini sizler için yapan uzman kadromuz sayesinde ivedilikle sorumluluklarınızdan haberdar olmak.
 • Faaliyete özgü belirtilen mevzuatta belirtilen gereklilikleri yerine getirerek yasal cezalardan korunmak.
 • Çevre ve sürdürülebilirlik hedefleri ile kurumsal kimliğinizin ön plana çıkmasını sağlamak.

Benzer Blog Yazıları

No posts found!