ecotora | Terzi usulü sürdürülebilirlik çözümleri

Enerji Yönetimi

Sürdürüülebilir Enerji YönetimiŞirketler yeşil mutabakat gereklilikleri kapsamında sürdürülebilir kalkınma amaçlarını uygulamak ve karbon nötr olma yolunda adımlar…

Telemetri

Süreç Optimizasyonu vs. Sürdürülebilirlik, Döngüsel Ekonomi, Kalkınma AmaçlarıTelemetri, uzaktan ölçüm ve veri iletimi sürecidir. Bir nesnenin veya bir sistemin uzaktan izlenmesi ve…