ecotora | Terzi usulü sürdürülebilirlik çözümleri

Sürdürülebilir Arazi Yönetimi

Sorumlu tüketim ve üretim, İklim eylemi, Hedefler için ortaklıklar

İstanbul’da bulunan bir akaryakıt servis istasyonunda tespit edilen toprak ve yeraltı suyu kirliliğine müdahale çalışmaları ve ISO 18504 standardına uygun sürdürülebilirlik yaklaşımı aşağıda özetlenmiştir.
İstanbul Anadolu yakasında bulunan, projeye konu istasyonda 2017 yılında akaryakıtın tankerden tanklara dolumu esnasında oluşan taşma sonucunda yaklaşık 2000 L akaryakıtın yeraltına sızdığı beyan edilmiştir.
İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü komisyonu bilgisinde yürütülen bu projede, kirliliğin oluşmasına istinaden ecotora uzmanları sahaya intikal ederek Acil Müdahale Çalışması planlamıştır. Acil müdahale kapsamında kazanın kök neden analizi yapılmış ve hem kazaya sebebiyet veren altyapı eksikliklerin giderilmesi hem de kirlilik yayılımın tespit edilmesi adına altyapı yenileme çalışmaları yürütülmüştür. Kazanın tekrar yaşanmaması amacıyla tankların menhollerine sızdırmaz sump tesis edilmiş, dolum ve nefeslik hatları yenilenmiştir.

Tank havuzu içerisinde bulunan dolgu toprakta doygun halde bulunan kirleticinin yayılımını engellemek adına kireç enjeksiyon uygulaması ile katılaştırma çalışması uygulanmıştır. Kirleticinin büyük oradan yeraltı suyunda tespit edilmesi, yeraltı suyunun kirleticiyi taşıma ve olası alıcılara taşıma riski göz önünde bulundurularak istasyona mobil bir yeraltı suyu paket arıtma tesisi kurulmuştur. Ecotora tarafından kurulan bu paket AAT’ye uzaktan erişim sağlanabilmesi ile ecotora ekibinin sahayı 7/24 izleyebilmesi ve sahaya oluşacak mobilizasyon ihtiyacının minimize edilmesi amaçlanmıştır.
Sahadaki kirliliğin kaynağı olan motorin maddesi kimyasal özellik olarak buharlaşma eğilimi gösterdiğinden yeraltı suyunda çözünmüş fazda bulunan uçucu organik maddelerin aktif karbon ünitesi ile tutulması sağlanmış böylelikle atmosfere verilecek emisyonun içeriği temizlenmiştir.

İş bu çalışma kapsamında sürdürülebilir kalkınma hedefl eri kapsamında aşağıda değinilen çalışmalar yürütülmüştür;

 – Yeraltı suyu iyileştirme çalışmaları kapsamında oluşan kalorifik değeri yüksek tehlikeli atıklar “R1 Enerji üretimi amacıyla başlıca yakıt olarak veya başka şekillerde kullanma” bertaraf yöntemi ile bertaraf edilmiştir.

 – Kirlenmiş sahaya kurulan iyileştirme yönteminin uzaktan izlenebilir olması ile saha ziyaretlerinin minimuma indirilmesi sağlanmıştır.

 – İyileştirme yöntemi, düşük maliyetli olacak şekilde paket bir yöntem tercih edilmiş olup portatif olarak tasarlanması ile AAT’nin tekrar kullanımının mümkün olması amaçlanmıştır.

 – En önemlisi ise ilgili sahanın 1-2 yıl sonra tamamen kaldırılarak katlı otoparka dönüştürüleceği bilgisinin alınmış olmasıdır. Bu bilgi ışığında kirlenmiş sahadaki toprak çevresel ortamının sahanın sökümü sırasında kaldırılması planlanmıştır. Böylelikle sahada hafriyat çalışması ertelenmiş, böylelikle hem tehlikeli toprağın hafriye edilmesinden hem de dolgu malzemesinin taşınmasından kaynaklanacak karbon salımının önüne geçilmiştir.

 – Kirletici kaynağının akaryakıt türevi parlayıcı maddeden oluşması ve hızlıca buharlaşması gibi sebeplerden ötürü oluşabilecek uçucu organik maddelere maruziyet ve parlama riskinin ortadan kaldırılması amacıyla yeraltı geçidine gaz dedektörü yerleştirilmiştir.

 – İlgili bölgede ciddi bir trafik problemi olduğundan trafiği arttırmamak adına saha çalışmaları ve saha ziyaretlerini minimize etmeye gayret gösterilmiştir. Yoğun trafiğin olduğu bu bölgede katlı otoparkın ilgili alandaki sokak kenarlarına park etmiş araç oranını ciddi anlamda azaltacağı ve bölge trafiğini azaltacağı öngörülmüştür.

 – Genel anlamda süreç Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kapsamında yürütüldüğünden mevcutta Türk Mevzuatının bir parçası olan Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik ve rehberlere uygun olarak yürütülmüştür. İlgili yönetmeliğin insan sağlığı bazlı olması dolayısı ile süreç tamamen bölge halkının sağlığı göz önünde bulundurulacak şekilde yürütülmüştür.

Hassasiyetle yürüttüğümüz projemizle gezegenimizi, topraklarımızı ve toplumumuzu korumaya adanmış, sorumlu ve sürdürülebilirlik hedefl erini benimseyerek çevresel ve sosyal ayak izimizi minimize etmeye odaklanıyoruz.
İhtiyacınıza özel terzi usulü projeler ile işletmenizin sürdürülebilirlik kültürünü benimsemesine katkıda bulunuyoruz. Tüm bunları başarmak için bizimle iletişim kurun ve dünyayı herkes için daha temiz ve daha güvenli bir yer haline getirme çabalarımızda bize destek olun.

Ezgi Çilesiz
Tüm yazıları

Benzer Blog Yazıları

No posts found!