ecotora | Terzi usulü sürdürülebilirlik çözümleri

Sürdürülebilir Atık Yönetimi

Sorumlu tüketim, İklim hedefleri, Hedefler için ortaklıklar

Shell Petrol A.Ş ile yürütmüş olduğumuz atık yönetim projesi kapsamında Shell’in işletiminde olan 80 civarından akaryakıt istasyonunda, doğayı ve toplumları korumak için sorumlu atık yönetiminin önemini vurguluyoruz. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından yayınlanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları(SKA) doğrultusunda bir atık yönetimi projesi geliştirdik.

Projemiz, akaryakıt istasyonlarından düzenli olarak atık verilerinin toplanmasını içerir.
Akaryakıt istasyonlarından düzenli atık verilerini kendi aplikasyonumuz olan 888 dijital çözüm merkezimizde topluyoruz ve oluşan tehlikeli atık türlerine dair bilgi ediniyoruz. Bu verileri kullanarak, tehlikeli atıkların toplanması ve taşınması için optimize edilmiş rotalar oluşturuyoruz.
Bu sadece istasyonlarımızda oluşan tehlikeli atıkları etkili bir şekilde yönetmemize yardımcı olur, aynı zamanda gereksiz taşımacılığı minimize ederek karbon ayak izimizi de azaltır.
Sürdürülebilir atık yönetimine olan taahhüdümüzle gurur duyuyoruz ve sektör standartlarını aşmayı hedefl iyoruz. Ekibimiz, istasyonlarımızda oluşan tüm tehlikeli atıkların ilgili tüm yönetmeliklere uygun şekilde sorumlu bir şekilde ele alınması ve bertaraf edilmesinden sorumludur.

Shell Petrol A.Ş. ile hassasiyetle yürüttüğümüz projemizle gezegenimizi ve toplumlarımızı korumaya adanmış, sorumlu ve sürdürülebilirlik hedefl erini benimseyen şirketler olarak yıllık ekolojik ayak izimizi minimize etmeye odaklanıyoruz.
İhtiyacınıza özel terzi usulü projeler ile işletmenizin sürdürülebilirlik kültürünü benimsemesine katkıda bulunuyoruz. Tüm bunları başarmak için bizimle iletişim kurun ve dünyayı herkes için daha temiz ve daha güvenli bir yer haline getirme çabalarımızda bize destek olun.

Ezgi Çilesiz
Tüm yazıları
Birim katma değer başına CO2 emisyonu
2030 yılına kadar önleme, azaltma, geri kazanım ve yeniden kullanım yoluyla atık oluşumunu kayda değer miktarda azaltmak
17.17-removebg-preview

Benzer Blog Yazıları

No posts found!