ecotora | Terzi usulü sürdürülebilirlik çözümleri

Su Havza Yönetimi

Havza yönetimi, bir havzadaki su ve diğer doğal kaynakların kalitesini bu arazi ve su kaynaklarının…