ecotora | Terzi usulü sürdürülebilirlik çözümleri

Süreç Optimizasyonu

Süreç Optimizasyonu vs. Sürdürülebilirlik, Döngüsel Ekonomi, Kalkınma Amaçlarıntegre bir veri yönetişimi stratejisiyle desteklenen görselleştirmeler, tahmine dayalı/önleyici modeller, veri iyileştirme, akıllı otomasyonlar yoluyla…