ecotora | Terzi usulü sürdürülebilirlik çözümleri

Atık Yönetimi

Döngüsel Atık YönetimiBirden fazla lokasyonda bulunan atıkları takip etmenin atık üreticileri tarafından külfet olduğunun farkında olarak, atık…

Tehlikeli Atıkların Yönetimi

ecotora | sürdürülebilirlik raporu, gri, toprak temizleme, yeraltı suyu iyileştirmeEcotora tehlikeli atıkların ve özel / kirlenmiş sahaların rehabilitasyonu sırasında oluşan atıkların yönetilmesi, transferi ve…