ecotora | Terzi usulü sürdürülebilirlik çözümleri

EPD Çevresel Ürün Beyanı

Çevresel Ürün Beyanı (EPD), bir ürünün potansiyel çevre ve insan sağlığı etkisi hakkında bilgi veren…