ecotora | Terzi usulü sürdürülebilirlik çözümleri

Rain water harvesting

ecotora | sürdürülebilirlik raporu, gri, toprak temizleme, yeraltı suyu iyileştirmeRainwater Harvesting Systems In today’s world, faced with the water scarcity issue, traditional methods are…

Contaminated Land Management

Toprak Kiirliliği TemizlemeContaminated Site Management Soil and Groundwater Remediation Projects ecotora has a comprehensive history in providing…

Hazardous Waste Management

ecotora | sürdürülebilirlik raporu, gri, toprak temizleme, yeraltı suyu iyileştirmeTehlikeli Atıkların Yönetimi ecotora tehlikeli, özel ve kirlenmiş sahaların rehabilitasyonu sırasında oluşan atıkların yönetilmesi, transferi…